Firemné údaje

Obchodný názov: Moda styl s.r.o.

Sídlo: Pri hrádzi 289, 900 43 Kalinkovo, Slovenská republika

IČO: 52 284 387

Číslo obchodného registra: Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.140283/B